Buiten onze algemene diensten, kunnen wij u natuurlijk ook bijstaan bij specifieke vragen en projecten. 

Als KMO heeft u vaak zeer gerichte vragen. Wij proberen u hierop een juist en gericht antwoord te geven.  

Wij hebben ervaring met:

Overnames

  • U wenst een bedrijf over te nemen en zo uw marktaandeel te vergroten. 
  • Wat met de financiering? 
  • Hoeveel bedraagt de waarde van de onderneming?

 

Aanwerven personeel & de bijkomende verplichtingen hierbij

  • U wenst personeel aan te werven, maar wenst eens een duidelijk zicht op het kostenplaatje?
  • U wenst personeel aan te werven en weet niet hoe die administratief best aan te pakken? 
  • Wij kunnen u hierbij assisteren

 

Kredietaanvragen

  • U overweegt een overname/ een investering / aankoop van een onroerend goed? 
  • Wij kunnen u assisteren bij de kredietaanvraag. 

 

Onroerend goed

  • U wenst een onroerend goed te kopen met uw KMO. 
  • Hoe pakt u dat best aan?