Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

<none>

Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Nieuws

U bent hier

Maximaliseer de Rendementen van Bedrijfskapitaal

  1. Maximaliseer de Rendementen van Bedrijfskapitaal

 

Met de hoge rente zijn er nu meer investeringskansen voor uw bedrijfsgeld. Welke opties zijn er en wat zijn de rendements- en fiscale voordelen?

 

Enkele vragen voor kleine ondernemingen aan hun accountant :

Enkele vragen voor kleine ondernemingen aan hun accountant :

 

Welke structuur ? 

Bij het starten van een bedrijf is de keuze tussen eenmanszaak, vennootschap of maatschap cruciaal.
Uw accountant begeleidt u door de opties, helpt de beste beslissing te nemen en ondersteunt bij het indienen van benodigde documenten.

 

Moet ik mij registreren voor BTW ?

Deze informatie is essentieel voor wie zich wil vestigen als freelancer.

Deze informatie is essentieel voor wie zich wil vestigen als freelancer.

Hoe start ik als freelancer? Volg hetzelfde proces als een zelfstandige.

Kies tussen een eenmanszaak en een vennootschap.

Investeringsaftrek

Optimaliseer fiscale voordelen voor uw zakelijke investeringen.

Vanaf 2025 kunnen eenmanszaken, kleine vennootschappen en vrije beroepsbeoefenaars 10% fiscale aftrek krijgen op al hun investeringen, in plaats van 8%. Voor digitale of groene investeringen is de aftrek zelfs 20% tot 40%.

Schenken is fiscaal voordelig / Successieplanning voor u !

Schenken is fiscaal voordelig

De overheid moedigt schenkingen aan door lagere tarieven in de schenkbelasting dan bij erfbelasting.
In Vlaanderen geldt bijvoorbeeld een vast tarief van 3 of 7 procent voor roerende goederen.

 

De relevantie van successieplanning voor u

Autofiscaliteit vergroent vanaf 01.07.2023!

 

Autofiscaliteit vergroent vanaf 01.07.2023!

Auto's aangeschaft voor 01.07.2023 blijven, zoals het er nu uitziet, ongewijzigd qua aftrekbaarheid van kosten.

 Voor auto's gekocht tussen 01.07.2023 en 31.12.2025 geldt een overgangsregeling, waarbij de aftrekbaarheid volgens de gramformule geleidelijk wordt afgebouwd tot 0% vanaf 2028.

Plug-inhybrides gekocht na 01.07.2023 hebben tot 50% aftrek tot 31.12.2026, daarna aflopend tot 0% vanaf 2028.

Vanaf 01.01.2024 veranderen de Vlaamse regels voor uithangborden.

Vanaf 01.01.2024 veranderen de Vlaamse regels voor uithangborden.

Vanaf 1 januari 2024 geldt de nieuwe Vlaamse Publiciteitsverordening voor uithangborden, met focus op ruimtelijke ordening en verkeersveiligheid.

ndien u een uithangbord bij uw zaak wilt installeren, kan een omgevingsvergunning vereist zijn.  Bestaande conformiteitsuithangborden hebben geen nieuwe vergunning nodig. Bovendien kunnen de gemeenten vergunningsaanvragen weigeren als ze gegronde redenen zien.

"Btw bij Renovatie van Gemengde Gebouwen: Wat u moet weten"

"Btw bij Renovatie van Gemengde Gebouwen: Wat u moet weten"

Bij onroerende werken kan de btw worden 'verlegd' naar de medecontractant voor panden met beroepsmatig gebruik.
Gemengde werken staan toe de btw te verleggen, waarbij u de verschuldigde en aftrekbare btw naar beroepsmatig gebruik zelf aangeeft als afnemer.
Als de werken enkel het privégedeelte betreffen, brengt de aannemer 21% / 6 % btw in rekening.

 

Geen loon, enkel rekening-courant in 2023?

Geen loon, enkel rekening-courant in 2023?

Het is mogelijk om geen loon meer op te nemen en in plaats daarvan van uw rekening-courant te leven, maar wees ervan bewust dat u privé belasting moet betalen over het voordeel van een renteloze lening.

Zorg ervoor dat u niet de kans laat liggen om gebruik te maken van het belastingvrije minimumloon.

 

Kilometervergoeding vanaf 1 oktober 2023

             Kilometervergoeding vanaf 1 oktober 2023?

Vóór 1 januari 2024 je VZW-statuten aanpassen!

Vóór 1 januari 2024 je VZW-statuten aanpassen!

 

Autofiscaliteit:

Autofiscaliteit:

 

Auto’s gekocht vanaf 1/ 1 / 2026:

Voor auto’s die CO2  uitstoten en die vanaf 01.01.2026 aangekocht, geleased of gehuurd worden, zullen er helemaal geen kosten meer aftrekbaar zijn.

Overgangsperiode:

Volledig elektrisch = groen = 100% aftrekbaar;

Hybride:
Hybrides, zelfs als ze een hele lage CO2 -uitstoot hebben, worden dus op termijn niet als ‘groener’ gezien dan auto’s met enkel een verbrandingsmotor.

Laadpaal: hoeveel aftrek

Laadpaal: hoeveel aftrek

 

Een investering in een laadpaal is geen investering in autokosten. Uw vennootschap kan die investering dus 100% inbrengen  en afschrijven over 10 jaar.

Tevens heeft uw vennootschap recht op een investeringsaftrek van 8 % als de laadpaal aan uw beroepsmatig pand werd geïnstalleerd.   Laadpaal aan uw woning dat ook uw beroepsmatig pand is. Dan is de IA niet mogelijk.

INTRESTVOETEN

INTRESTVOETEN

 

Een rekening courant  in credit. De vennootschap heeft u een schuld aan u, bedrijfsleider.

 

U kan voor 2022 dan  4,07 % aanrekenen.

Voor 2023 zal dit cijfers verder stijgen naar 5,7 %.

NIEUWBOUW OF RENOVATE – BTW

Renovatiewerkzaamheden die u aan uw klanten factureert, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief van 6%.
 

Hoe maakt u het onderscheid tussen renovatiewerkzaamheden (6% btw) en nieuwbouw (21% btw)?

  1. Men mag het verlaagde btw-tarief van 6% aanrekenen wanneer men  werken uitvoert in een gebouw dat ten minste tien jaar in gebruik is en hoofdzakelijk voor privédoeleinden gebruikt wordt
     

Wat is renovatie ?
 

Winstpremie

Winstpremie kan worden toegekend door elke onderneming  die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting.    Moet worden toegekend aan ALLE werknemers.  Zelfstandigen zijn uitgesloten .

Het totaal bedrag van de winstpremies toegekend aan alle werknemers mag bij afsluiting van het boekjaar de limiet van 30 % van brutoloonmassa niet overschrijden.

Fiscaal?

Voor werkgever: Niet aftrekbaar (is een deel van de winst en dus geen aftrekbar kost)

Voor werknemr: solidariteitsbijdrage aan 13,07 % en belasting van 7 %

Dus totale belasting is eigenlijk: 40.07 %

Loonbonus

De loonbonus kan een werkgever aan alle of een deel van de werknemers een financieel voordeel toekennen als er doelstellingen worden behaald.     De bonussen, die dus NIET recurrent zijn, genieten een fiscaal voordeel en een parafiscale behandeling.

 

Dit is niet van toepassing voor Bestuurders - Zelfstandigen

 

Wat te doen?  Bespreek dit met je sociaal secretariaat of dit mogelijk is..

Investeringsaftrek & Belastingskrediet

Investeringen? Doen of niet?  De vraag is ons inziens niet fiscaal.

Een bedrijfseconomische investering doe je met je verstand.. niet met je gevoel.

 

Wanneer een investering noodzakelijk is, rendement kan opleveren, betere service… dan moet je ze doen en inplannen.

Wat breng een investering fiscaal op.. Wel, de welbekende investeringsaftrek. Dit wil zeggen dat er een gewone investeringsaftrek van 8 % zal toegepast worden.  Tem  31 12 2022 is deze 25 %.

 

Taxshelter ? Belastingvrijstelling van 421 %

Taxshelter nu ook voor de Gaming Industrie.

investeert uw BV in film of theaterproducties.. dan kan ze daarvoor een korting krijgen op de verschuldigde vennootschapsbelasting.  U leest het goed.. voor Vennootschappen dus !

 

De belastingvrijstelling bedraagt 421 %. Voor elke 100 EUR die u dus investeert in deze industrie, kan uw boekhouder dus 421  EUR vrijstellen. Dus,  impact is EUR 105.25  aan het 25% belastingtarief. 

 

Indien u wordt belast aan verlaagd tarief... vergeet dan deze investering.  Het zal een negatief rendement teweeg brengen...

Electriciteitsfacturen op Privé naam ?

Er is een tijdelijke  BTW verlaging van 21 % naar 6%.  Dit is niet van toepassing op professionele contracten?

Klanten vragen ons? Ja, hoe weet ik dat het professioneel is.

Wel het antwoord is simpel, als op de factuur uw BTW nummer is vermeld, dan is het alvast professioneel contract.

 

In dat geval is het beter om het contract te wijzigen en op privé te zetten.

 

Sowieso, altijd met ons contact opnemen want dit kan wel een impact hebben i

Optie auto lichten? Wat met de autofiscaliteit dan ?

U gaat nog voor 1 7 2023 een auto leasen?  Als u de auto na afloop van de lease wenst te kopen door het lichten van de optie dan gelden er bepaalde fiscale regels..

Neem nu lichten van de optie in 2027 ?

In die jaren 2027 en 2028 verslechten de fiscale regels… Als je een optie licht in die jaren … Wat dan ?

Wel de Minister van Financiën verklaarde dat het lichten van de optie niet beschouwd zal worden als een nieuwe aankoop !

 

JOBBONUS ? Ook voor zelfstandigen ? Bestuurders ?

Ook als Vlaamse beginnende zelfstandige een jobbonus?

 

De vlaamse overheid geeft startrspremies.   De zogenaamde jobbonus plus .

Dit is voor werknemers met een laag inkomen die de stap wensen te zetten, of ten vroegste sinds  1 1 2022 hebben gezet hebben, naar een activiteit als zelfstandige in hoofberoep. Deze zullen vanaf 1 12 2022 een financiële stimulans ontvangen in de vorm van een starterspremie.

Deze toekenning verloopt automatisch !

Bedrijfswagens…. Wat is de kost nu ?

Bedrijfswagens….  Wat is de kost nu ?

 

Fiscale aftrek van wagens besteld na 1 7 2023 blijft in 2023 zelf nog ongewijzigd.  Ook nu zijn de wagens beperkt aftrekbaar maar die regel blijft bestaan in 2023.

Voor de fiscale aftrek zal het pas vanaf 2025 een groot verschil beginnen te maken.  Is de wagen besteld na 1 7 2023, dan zal van die aftrek nog maar maximaal 75 % overblijven in 2025, 50 % in 2026, 25% in 2027 en 0 % in 2028.

 

Wagens besteld voor 1 7 2023 ontspringen deze dans!

Financiering door familie of vrienden ??? Kan dat ?

Misschien kan uw vennootschap na de coronacrisis en nu nog eens de energiecrisis wel wat meer financiële middelen gebruiken.   Kunnen familieleden de vennootschap geld lenen?

Lening? Inbreng? In ruil voor aandelen?

Ons inziens kan  dit best simpel via een lening …

Hoe:

Belastingvermindering voor vast laadstation voor elektrische wagens

Belastingvermindering voor vast laadstation voor elektrische wagens

Indexering Kilometervergoeding

Als gevolg van de dure brandstofprijzen wordt de forfaitaire km-vergoeding  verhoogd van € 0,3707/km naar € 0,402/km.

Dit laat minister Van Peteghem weten via een bericht op zijn website. Daarnaast zal het bedrag voortaan per kwartaal geïndexeerd worden. 

VLAAMS PENDELFONDS - deadline 1 6 2022

VLAAMS PENDELFONDS - deadline 1 6 2022

 

Nalatigheidsintresteb Fiscus

Interestvoeten Fiscus

De intrestvoet voor achterstanden bij de fiscs zijn gewijzigd.

Voorafbetalingen 2022

Zijn eenmanszaken onderworpen aan voorafbetalingen?

Alle zelfstandigen, vrije beroepen, bedrijfsleiders en meewerkende echtgenoten kunnen de verhoging van de berekeningsbasis met 106%  en een belastingvermeerdering van 2.25% vermijden door de voorafbetalingen doorheen het jaar uit te voeren.

 

Maken voorafbetalingen écht het verschil?

Zo werkt de berekening:

De basisbelasting:                                                       30.000

Bestuurders: Wanneer moeten jullie de alarmbel luiden tijdens de Coronacrisis !

Bestuurders: Wanneer moeten jullie de alarmbel luiden tijdens de Coronacrisis !

De alarmbelprocedure werd in het leven geroepen als veiligheidsmechanisme voor bestuurders.

Bestuurders moeten de algemene vergadering tijdig bijeenroepen.  Ze moeten de  algemene vergadering op de hoogte brengen dat de vennootschap zich in moeilijkheden bevindt. 

Bestuurders moeten daarom niet enkel waken over  de belangen van de vennootschap maar ook over hun eigen belangen.

 

Wat moet u  doen ?

Eerste Stap: Contacteer uw adviseur ;

Het opmaken van een factuur ?

Het opmaken van een factuur ?

Algemeen:

  1. In principe is elke zelfstandige verplicht om een fatuur op te maken wanneer hij goederen of diensten levert !
  2. Ongeacht het bedrag;

Echter

Geen factuur nodig wanneer klant een natuurlijk person is die de goederen zal gebruiken voor privé doeleinden.

Steeds
Er is steeds een factuur verplicht  bij :

Belastingvermindering bij kwijtschelding huur

Verhuurders die voor de maanden maart, april en/of mei 2021 de huur kwijtschelden aan huurders die hun zaak verplicht moesten sluiten wegens de coronamaatregelen, maken aanspraak op een belastingvermindering van 30% voor de kwijtgescholden huur

Mentale gezondheid van zelfstandigen: ministers Clarinval en Vandenbroucke lanceren nieuw initiatief

Minister voor Middenstand, David Clarinval heeft een bijkomend psychologisch ondersteuningsaanbod voor zelfstandigen in het leven geroepen via een eenjarig proefproject door de vzw "Un pass dans l'impasse".

Inkoop Eigen Aandelen? Wat is dat ?

Inkoop Eigen Aandelen? Wat is dat ?

Een vennootschap kan eigen aandelen inkopen om fiscale of economische redenen.
 

Waarom ?

Een vennootschap kan haar eigen aandelen inkopen om fiscale of economische redenen. Een fiscale reden kan zijn om opgebouwde reserves uit te keren. Wanneer de vennootschap de aandelen inkoopt en daarna vernietigt, krijgen de resterende aandelen een hogere waarde. Dit betekent een mooie bonus voor de aandeelhouders, daarom gaat het hierbij dus eerder om een economische reden.

Voorwaarden?

Eventuele Vermindering aanvragen Corona ? Onroerende Voorheffing ?

Eventuele Vermindering aanvragen Corona ? Onroerende Voorheffing ?

 

De federale regering heeft  maatregelen moeten treffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Zo moesten in maart heel wat ondernemingen noodgedwongen de activiteiten stopzetten. Tal van handelspanden bleven gedurende de lockdows periode wekenlang ongebruikt en leverden geen inkomsten meer op.

De wetgever heeft intussen tal van steunmaatregelen in het leven geroepen.

Als ik op pensioen ben mag ik niet werken als zelfstandige ???

“Als ik op pensioen ben mag ik niet werken als zelfstandige”

Toch wel. Geen enkele wet verbiedt jou om als gepensioneerde te werken en tegelijk je pensioen te ontvangen.
 

“Ik kan geen pensioen ontvangen en tegelijk een inkomen krijgen als zelfstandige

Renteloze lening - REKENG COURANT ! Vermijden !

Renteloze lening 

 

Coronavirus – verlenging en nieuwe ondersteuningsmaatregelen in voorbereiding

Coronavirus – Ondersteuningsmaatregelen (huidige en toekomstige dd. 1/3/2021)
 

Interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties

Interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties

Zakendoen met een vennootschap in oprichting

Zakendoen met een vennootschap in oprichting

 

Electronisch Factureren ! Doen

Elektronisch factureren: Wat zijn de voorwaarden:

 

De elektronische factuur heeft dezelfde waarde als een papieren factuur.  Dezelfde verplichtingen moeten natuurlijk opgenomen worden.     Om een elektronische factuur te verzenden heeft u wel het akkoord nodig van de klant.   De klant kan echter ook impliciet akkoord gaan doordat hij  een elektronische factuur betaalt.   Het akkoord van de BTW heeft u niet nodig om facturen elektronisch te versturen.

Catering op publicitaire events ????

Organiseert u een klantenreceptie ?  

Het moet wel betrekking hebben op een receptie met publiciteir doel. Dan kan de BTW volledig aftrekbaar zijn. Echter, de nieuwe minister van financiën verwerpt wel de 100% aftrek  puur fiscaal. 

Concreet:

1. BTW aftrekbaar = 100 % ;

2. Vennootschapsbelasting =  50 %

OVERZICHT IPT _ VAPZ _POZ

  IPT VAPZ POZ
  Zelfstandige bedrijfsleider Zelfstandige Zelfstandige als natuurlijk persoon
 

VAPZ - Hoe wordt het eigenlijk belast ?

VAPZ -  Hoe wordt het eigenlijk belast ?

1- Eerst wordt VAPZ  onderworpen aan  2 heffingen.     3,55 %  RIZIV tax + 0 tot 2 %  solidariteitstax: Op basis  van het basiskapitaal + je winstdeelname

2- Daarna wordt uw pensioen belast op basis van de fictieve rente. Gedurende een beperkt aantal jaar ( minium 10 jaar)  wordt uw basis (dus uw gestort kapitaal )  bij uw inkomsten gevoegd voor de heffing tegen het marginaal tarief. 

Eindejaarsverrichtingen

EINDEJAARSVERRICHTINGEN

(i) Voorraad
Op het einde van het boekjaar is het belangrijk dat zowel eenmanszaken als vennootschappen hun inventaris opmaken. De inventaris is eigenlijk een staat van alle bezittingen van de vennootschap en eenmanszaak.  Meer specifiek betreft het bij 90% van onze ondernemingen, het opmaken van een voorraadlijst.

(ii) Kilometerstand voertuigen
Graag ontvangen wij in het eerste kwartaal de  kilometerstand van je bedrijfsmatig voertuig

Verplaatsingskosten

Inbrengen van verplaatsingskosten met een privé voertuig voor vennootschappen en éénmanszaken:

De onkostenstaat verplaatsingen kan gebruik worden voor het terug vorderen van verplaatsingskosten welke voor rekening van een vennootschap of éénmanszaken werden gemaakt met een privé voertuig.

Het probleem van de dagontvangsten

Dagontvangsten

Het dagontvangstenboek is een (niet losbladig!) boek waarin de ontvangsten globaal van dag tot dag worden ingeschreven. Elke globale inschrijving dienst wel verantwoord te worden door gedetailleerde stukken, zoals bijv. verkoopbonnen, kasticketten,…

De kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

De kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

08 Juli 2019, om 11:16FISCALITEIT

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit – Personenbelasting publiceerde op 08/07/2019 de circulaire 2019/c/62 betreffende de Kilometervergoeding die de staat aan zijn personeel toekent voor dienstverplaatsingen: aanpassing van het bedrag.

AFRONDING OP 5 CENT: GEVOLGEN VOOR BTW EN KASSATICKETS

AFRONDING OP 5 CENT: GEVOLGEN VOOR BTW EN KASSATICKETS

Sinds 1 december 2019 moet u als ondernemer cashbetalingen verplicht afronden naar de dichtstbijzijnde 0 of 5 cent.

Meer info over de afronding(This hyperlink opens a new window)

Wat zijn de gevolgen op het vlak van de btw en de kassatickets?

Btw

Actuele BTW stand is nu te raadplegen op MyMinfin.be !

Dienstreizen forfait naar 17.06 per dag sinds 1/10/2018 !

Dienstreizen forfait naar 17.06 per dag sinds 1/10/2018 !

Hervorming Vennootschapsrecht nog niet definitief goedgekeurd in de Kamer

Dd 3/1/2019 is er nog steeds geen uitsluitsel omtrent de hervorming.     Voorlopig valt er hierover dus nog niets zinvol te zeggen over de toekomstkansen van die ontwerpen. We volgen verder op !

Aandelenopties

Aandelenopties en zeker voordeel ! Win Win voor iedereen

Aandelenopties houden een risico in voor een werknemer of een zaakvoerder.  Die moeten immers onmiddelijk belasting betalen bij toekenning.

De rulingdienst aanvaard daarom dat de onderneming achteraf de betaalde belasting bijpast als blijkt dat de uitoefenwinst voor de werknemers onvoldoende is om de belasting te compenseren !

 

 

Witte Kassa

Geen Witte Kassa ?  Aan de boete ontsnapt met niet.

Wie geen witte kasse heeft, en de wettelijke verplichting heeft, krijgt bij een eerste overtreding al dadelijk een boete van EUR 1500 !

Verliesverrekening - Bijberoep

De Fiscus verwerpt alle kosten mbt het bijberoep ( van een tuinaanlegger) van de belastingplichtige.   Met verlies werken sluit kostenaftrek niet uit.  Maar er moet wel aangtoond worden dat het op termijn de bedoeling is  om winst te maken.   De Fiscus zet anders het resultaat op nul.    Het Hof geeft de fiscus gelijk.

Rechtspraak Beroepskosten - Motorfiets

Een afschrijvingstermijn van 8 jaar vindt de Rechtbank  redelijk voor motorfietsen die jaarljiks slecht een beperkt aantal kilometers afleggen ( 4000 a 7000 km).   

GDPR

Onroerende verhuur: definitieve regeling

Klanten die niet Betalen ?

Als u op het einde van het jaar nog met openstaande klantenvorderingen zit, is het op het einde van het jaar best om dit even door te nemen met je boekhouder.   Deze vorderingen kunnen vrijgesteld worden onder bepaalde voorwaarden.

 

 

Klantenreceptie 100 % aftrekbaar

Organiseert u een klantenreceptie met hapjes en drankjes, dan kan u vanaf nu de BTW erop recupereren.   De minister van Financiën heeft hier meer toelichting omtrent gegeven !

 (Cassatierechtspraak  Cass, 15 06 2012 )

Afschrijvingen 2de hands wagen aangepast !!

Een tweedehands wagen moet worden afgeschreven tegen het percentage dat overeenstemt met de vermoedelijke gebruiksduur van de auto.

Voorbeeld:

U koopt in 2017 een tweedehands auto die 4 jaar oud is voor 2.500 euro. U denkt er nog 2 jaar mee te rijden (of 50 % per jaar).
In de veronderstelling dat het beroepsgebruik voor andere verplaatsingen dan het "woon-werkverkeer" gelijk is aan 2/3, zal de jaarlijkse fiscaal aanvaarde afschrijving in principe gelijk zijn aan: 2.500 euro x 2/3 x 50 % x 75 % = 625,00 euro

Afschaffing degressieve afschrijvingen

Afschaffing degressieve afschrijvingen

Ten gevolge van het zomerakkoord zullen activa die vanaf 1 januari 2020 verkregen of tot stand gebracht worden, niet langer degressief afgeschreven kunnen worden. Merk op dat deze datum van inwerkingtreding dus niet gekoppeld is aan een aanslagjaar. Deze nieuwe regel wordt opgenomen in art. 196, §3 WIB 92 en geldt enkel binnen de vennootschapsbelasting. Binnen de personenbelasting blijft degressief afschrijven derhalve mogelijk.

Aftrek Brandstofkosten ?

Net als de andere autokosten zijn de brandstofkosten voor de beroepsverplaatsingen (andere dan het "woon-werkverkeer") voor 75 % aftrekbaar.

In tegenstelling tot de andere autokosten die door middel van facturen, nota's, ontvangstbewijzen … moeten worden verantwoord, mogen de brandstofkosten forfaitair worden geraamd.

Gemiddeld officieel tarief van de brandstoffen voor 2017 (inclusief btw)

 

2017

2018

Onbelast bijklussen

Onbelast Bijklussen eindelijk officieel geregeld !

Kilometervergoeding

De kilometervergoeding stijgt tot 0,3573 EUR de kilomer.  Dit met ingang vanaf 1/7/2018.   Het gaat om het bedrag dat de fiscus aanvaardt als een forfaitaire terugbetaling van kilometerkosten aan een werknemer die zijn eigen auto gebruikt voor verplaatsingen in dienst van zijn werkgever.

 

Buitenlandse BTW terugvragen !

De in 2017 betaalde BTW in een andere EU lidstaat kan teruggevraagd worden tem 30 09 2018 via Intervat !

VAA Gratis Woonst : Iedereen Factor 2

De Regering heeft een definitieve regeling uitgewerkt die de berekeningswijze voor het bepalen van het VAA woonst voor iedereen gelijk maakt !

Regeling= Geindexeerd KI x 100/60 * 2

Hoger Voordeel van alle aard firmawagen

Hoger Voordeel van alle aard firmawagen

De formule als berekening van het voordeel alle aard mbt firmawagen gaat uit van een referentie CO2 uitstoot. Hoe verder de auto van de referentie zit, hoe hoger het voordeel.

De referentie  voor 2018 is 86 gr voor diesels en 105 gr voor benzine, lpg of aardgas.

Meerwaarde op bitcoints

Meerwaarde op bitcoins - een fiscaal dubbeltje op drie kanten:

De rulingdienst heeft zich uitgesproken over het belastingregime van meerwaarden op cryptomunten.  De dienst komt tot het besluit dat de meerwaarden niet belastbaar zijn als beroepsinkomsten.  Maar de winsten kunnen wel een spekulatief karakter hebben waardoor het wel als divers inkomen belastbaar kan zijn.    Een beoordeling in concreto dringt zich o.i nog steeds op.

Hoe en wanneer personeelsfeesten inplannen? Fiscaal bekeken.

Hoe en wanneer personeelsfeesten inplannen? Fiscaal bekeken.

Een personeelsfeest is fiscaal aftrekbaar voor 100%.  Het moet een eindejaarsfeest zijn.   Zo is het feest alleen aftrekbaar als het georganiseerd wordt nav Sinterklaas, Kerstmin of Nieuwjaar. Dit wil niet zeggen dat het verplicht moet plaatsvinden op die data. Wel in die desbetreffende periode.  Er is ook een beperking op het aantal.  Een personeelsfeests is aftrekbaar voor maar 1 feest per jaar.

 

Vanaf 2018 Slechts 25% RSZ Meer

Vanaf 2018 Slechts 25% RSZ Meer

Goed nieuws. De 34% werkgeversbijdrage daalt vanaf 1/1/2018 naar 25 % !  Dit geldt wel enkel in de profit-sectoren (dus niet in de non-profit)

Gevolgen voor je personeelsbudget ?  Jazeker.  Vroeger rekenden we aan 32,4 % sociale bijdragen. Dus nu mag je rekenen aan 25 %. Een heel verschil.

Gezondheidstaks

De nieuwe tax op suikerhoudende dranken bedraagt 1 eurocent per blikje en 3 eurocent per literfles.

Deze gezondheidstax zal de regering in 2016 geraamd 50 miljoen euro opbrengen.

Binnen dezelfde gezonheidstaks , zullen ook de accijnzen op tabak en alcohol stijgen: een pakje sigaretten van 19 stuks kost dan voortaan EUR 5,93. 

Tegen 2018 zal de prijs van een pakje sigaretten met EUR 0,32 stijgen.

Contant loon afgeschaft

 

Volgens de wet van 23/08/2015 is de contante uitbetaling van het loon niet meer toegestaan.

Enkel wanneer een sectorale CAO de mogelijkheid voorziet, kan nog contant in de hand betaald worden.

De maatregel treedt definitief in werking op 1 oktober 2016, een jaar later dan de publicatie van de wet.

 

Investeringsaftrek - gewone & digitale investeringen

Digitale investeringen

Programmawet van 10/08/2015: invoering verhoging investeringsaftrek voor KMO's die digitale investeringen doen van 10% naar 13,5%

Dit is reeds geldig voor investeringen gedaan in de loop van 2015!  Let op -> op de uitgereikte factuur of bijlage moet de leverancier de technische criteria vermelden!

Voor wie -> Kleine vennootschappen (KMO's) & Eénmanszaken

Herinvoering renovatiepremie vanaf 01/12/2015

Sinds 01/12/2015 werd het opnieuw mogelijk om een renovatiepremie aan te vragen bij de Vlaamse overheid.

De voorwaarden zijn veranderd. Er is echter wel een overangsperiode voor iedereen die al een overeenkomst had afgesloten of een bestelling had geplaatst voor 01/12/2014.

De premie wordt voortaan in 2 verschillende aanvragen opgesplitst.

Witte kassa : EUR 25.000 - grens ipv 10% - regel

 

De regering heeft de knoop doorgehakt wat betreft de nieuwe regeling voor de "witte kassa" in de horeca, na de vernietiging van de oude regeling door de Raad van State.

De 10%-regel verdwijnt en wordt vervangen door een omzetdrempel.

Horecazaken die per jaar minder dan €25.000 omzet uit maaltijden halen, zijn vrijgesteld van de witte kassa.

Uitzonderingen

Overgangsmaatregel voor werken - woning ouder dan 5 jaar (maar nog geen 10 jaar )

De minister van Financiën voorziet in een overgangsmaatregel voor werkzaamheden onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunningsplicht of meldingsplicht waarvoor de aanvraag of melding is gedaan uiterlijk op 31/12/2015.

Deze zouden nog kunnen genieten van 6% BTW in de mate dat de facturen worden uitgereikt ten laatste op 31/12/2017. Hetzelfde geldt voor contracten met vaste datum die zijn opgemaakt uiterlijk op 31/12/2015.

Taxshift ?

Taxshift, het is ongetwijfeld het woord van de laatste maanden…

De federale regering wil met het doorvoeren van de taxshift niet alleen de lasten op arbeid verlagen, maar ook op een duurzame manier meer jobs creëren en het concurrentievermogen van ondernemingen versterken.

Maar wat betekent deze taxshift voor u als ondernemer nu concreet?

Flexiloon & overuren in de horeca- ongeacht de witte kassa

Vanaf 1/12/2015 gelden reeds de "flexilonen".

Indien een werknemer met een job in dienstverband van minstens 4/5 nog bijwerkt in de horeca , zullen deze inkomsten bruto-netto zijn!

Er zal een specifiek "flexi-jobarbeidsovereenkomst" afgesloten moeten worden en er moet minstens EUR 8,82/u (te indexeren) uitbetaald worden.

Voor de werkgever worden er 25% patronale bijdragen "aangerekend".

Verder zullen ook overuren voordelig behandeld worden, en dit niet alleen voor de flexi-jobs.

Algemene lastenverlaging RSZ Werkgever

Doordat de algemene lastenverlaging in de profit-sector (dus non-profit : uitgesloten) van 33% naar 25% wordt ingevoerd voor bezoldigingen vanaf 01/04/2016 , zal de algemene vrijstelling doorstorting BV van 1% worden beperkt van 1% naar 0,12% voor de kleine vennootschappen.

 

Investeringsaftrek voor digitale activa - ook voor geregistreerde kassa

Vanaf aanslagjaar 2016 (dus reeds voor dit boekjaar), geldt er een verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in digitale vaste activa die dienen voor de integratie en de exploitatie van digitale betalings-en factureringssystemen en de systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie.

Ook hier gelden enkele voorwaarden :

* Kleine vennootschap

* Factuur moet een standaardvermelding bevatten wat betreft deze investeringsaftrek.

De investeringsaftrek bedraagt 13,5% en geldt onder andere ook voor de geregistreerde kassa !

Kleine vennootschap: investeringen - misschien beter wachten tot 2016?

Voor investeringen gedaan in 2016 zal de investeringsaftrek verhogen.

Voor de éénmanszaken zal de éénmalige investeringsaftrek stijgen van 3,5% tot 8%.

Voor de vennootschappen zal de éénmalige investeringsaftrek ook stijgen van 4% naar 8%, maar dit is alleen voor kleine vennootschappen.

Maar let op -> investeringsaftrek is nog steeds niet verenigbaar met de notionele interestaftrek...

Vanaf 01/01/2016 => bijzondere regeling BTW opeisbaarheid

Op 26/11/2015 heeft het Parlement een wetsontwerp goedgekeurd dat voorziet in een bijzondere regeling wat betreft de opeisbaarheid van BTW bij leveringen van goederen & diensten aan publiekrechtelijke lichamen.

De BTW moet pas afgedragen worden op het moment dat de leverancier een betaling ontvangt.

Voor publiekrechtelijke lichamen met recht op BTW-aftrek zal bijgevolg de BTW ook pas aftrekbaar zijn wanneer de factuur wordt betaald.

 

Veel Belgische bedrijven worden micro-onderneming

Volgens het wetsontwerp van 10/11/2015, zullen meer vennootschappen "klein" worden & bovendien zullen er heel wat een "micro-onderneming" worden.

Het gaat om een Europese richtlijn die opgenomen wordt in onze Belgische wetgeving.

Wat zijn de gevolgen voor u als ondernemer indien uw onderneming een "micro-onderneming" wordt =>

1) De jaarrekening zal iets "beknopter" worden qua informatie

2) De neerleggingskosten zullen (vermoedelijk) lager zijn

Nieuwe regering schrapt boete bij eerste inbreuk btw-verplichtingen

De Minister van Financiën heeft bevestigd dat een eerste inbreuk op de BTW-verplichtingen niet langer meteen tot een boete zal leiden , indien de belastingplichtige zich alsnog naar de regels schikt binnen een door de administratie opgelegde termijn.

De vorige regering had het bedrag van de niet-proportionele (dus vaste BTW boetes) op het vlak van BTW fors verdubbeld naar een schaal tussen EUR 50 en EUR 5.000.

In 2015 : bijzondere liquidatiereserve aanleggen en betalen voor aanslagjaar 2014 - inkomstenjaar 2013

De Minister van Financiën bevestigt: reeds in 2015 een bijzondere liquidatiereserve aanleggen en betalen voor aanslagjaar 2014 - inkomstenjaar 2013.

De 5-jarige termijn begint te lopen vanaf 01/01/2016.

Maar let op -> de winsten van 2012 & 2013 moeten zich nog in de beschikbare reserves van het eigen vermogen terugvinden per 01/01/2015.

Voor meer informatie, aarzel niet ons te contacteren.

 

Renovatie @ 6% BTW: ouderdomsvereiste opgetrokken tot 10 jaar

Op 01/01/2016 wordt de ouderdomsvereiste voor het verlaagd tarief van 6% bij renovatie verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar.

Voor de volledigheid herhalen we ook nog dat de woning uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd moet zijn voor privébewoning en er bovendien gefactureerd moet worden aan een eindgebruiker die attesteert dat aan alle voorwaarden is voldaan.

Let op -> Vindt de voltooiing van de dienst plaats voor 01/01/2016, dan geldt nog de ouderdomsvereiste van 5 jaar.  Ook wanneer de factuur pas verstuurd wordt in de  loop van 2016.

Vrijstelling BTW voor kleine ondernemingen

Zowel éénmanszaken als vennootschappen met een jaarlijkse omzet van max. EUR 15.000 kunnen vrijgesteld worden van BTW (geen BTW aan te rekenen aan klanten, maar ook geen BTW-aftrek).

De regering heeft onlangs (04/09/2015) een wetsontwerp opgesteld dat de maximale omzet vanaf 01/01/2016 zal optrekken tot EUR 25.000.

Maar let op -> dit moet nog door EU goedgekeurd worden.

Wie betaalt nu best de electriciteit?

Als particulier betaalt u nu weer 21% BTW op electriciteit.  Is het dan niet beter om de facturen te laten betalen door uw vennootschap?

Indien de facturen betaald worden door de vennootschap bedraagt het voordeel in natura, dat bij u in uw belastingaangifte belast wordt, +/- EUR 950. (kan jaarlijks geïndexeerd worden)

Er moet dus gekeken worden naar het effectief jaarlijks verbruik.

Pensioensparen - nu al 1% geïnd (voor jaren 2015 tem 2019)

Het ontwerp van Programmawet 2014 stelt voor dat de tax op het lange termijnsparen versneld zou worden geïnd, op de tot 31 december 2014 opgebouwde reserves in het kader van het pensioensparen.

Voor deze reserves is het bestaande tarief van de tax 10 %. Van dit bedrag wordt vanaf nu al elk jaar 1 % geïnd, voor de jaren 2015 — 2019, tot een totaal bedrag van 5% geïnd is voor de opgebouwde reserves tot 31 december 2014.

De resterende tax zal dan aan het einde van de rit geen 10% meer bedragen, maar slechts 8%.

Kilometervergoeding daalt tot EUR 0,3412

De officiële- en dus ook de fiscaal aanvaarde- kilometervergoeding voor ambtenaren is sinds 01/07/2015 gezakt van EUR 0,3468 tot EUR 0,3412 als gevolg van de jaarlijkse indexering.

Het bedrag wordt door de fiscus aanvaard als een forfaitaire terugbetaling van kilometerkosten aan een werknemer die zijn privéwagen gebruikt voor verplaatsingen in dienst van zijn werkgever (werk-werkverkeer & geen woon-werkverkeer).

De terugbetaling van de km-kosten is daardoor belastingvrij (en vrij van sociale zekerheid).

 

Startende ondermingen : gedeeltelijke vrijsteling doorstorting BV

Het ontwerp van Programmawet biedt momenteel 3 fiscale stimuli voor startende ondernemingen.

De gedeeltelijke vrijstelling van de verplichting tot doorstorting van bedrijfsvoorheffing is daar één van.  De vrijfstelling van doorstorting slaat algemeen genomen op 10% van de betreffende bedrijfsvoorheffing.

De nieuwe vrijstelling slaat enkel op starters, dus werkgevers die ten hoogste 48 maanden ingeschreven zijn in het KBO.

De vrijstelling geldt enkel op de BV zoals ingehouden op de bezoldiging van werknemers, niet op deze van bedrijfsleiders.

Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen

Het ontwerp van Programmawet biedt momenteel drie fiscale stimuli voor startende ondernemingen.

De zogenaamde "tax shelter" is daar één van.  Het gaat om een belastingvermindering voor natuurlijke personen  (dus via de aangifte in de personenbelasting) die onder bepaalde voorwaarden inschrijven op nieuwe aandelen uitgegeven door de startende KMO , of op rechten van deelneming in een erkend startersfonds.

De talrijke en strenge voorwaarden maken de maatregel helaas erg gecompliceerd.

Maaltijcheques : naar 8 euro vanaf 2016 (wetsontwerp)

Het maximumbedrag voor maaltijdcheques die toegekend worden vanaf 1 januari 2016, wordt verhoogd met 1 euro tot 6,91 euro (ipv 5,91 euro voordien). (Het plafonneren van de werkgeverstussenkomst is een wettelijke voorwaarde opdat werknemers en bedrijfsleiders geen belasting noch bijdragen in de sociale zekerheidsreglementering verschuldigd zouden zijn op het toegekende voordeel.)

Liquidatiereserve: nu ook mogelijk voor inkomstenjaren 2012 en 2013

Het zal ook mogelijk zijn voor KMO's om voor inkomstenjaren 2012 en 2013 een liquidatiereserve aan te leggen mits een "anticipatieve heffing" van 10%.
Gevolg: later zal de liquidatiebonus uitgekeerd kunnen worden zonder liquidatieheffing (aangezien al 10% "vooraf" is betaald) of bij aanhouding van minstens 5 jaar , kan een later dividend uitgekeerd worden mits een bijkomende heffing van 5% (dus 15% in totaal), terwijl gewone dividenden nu onderworpen zijn aan 25% roerende voorheffing. 

Contacteer ons

Recent Nieuws

Maximaliseer de Rendementen van Bedrijfskapitaal
  1. Maximaliseer de Rendementen van Bedrijfskapitaal

 

Enkele vragen voor kleine ondernemingen aan hun accountant :

Enkele vragen voor kleine ondernemingen aan hun accountant :

 

Welke structuur ? 

Deze informatie is essentieel voor wie zich wil vestigen als freelancer.

Deze informatie is essentieel voor wie zich wil vestigen als freelancer.

Investeringsaftrek

Optimaliseer fiscale voordelen voor uw zakelijke investeringen.

Schenken is fiscaal voordelig / Successieplanning voor u !

Schenken is fiscaal voordelig

Autofiscaliteit vergroent vanaf 01.07.2023!

 

Autofiscaliteit vergroent vanaf 01.07.2023!

Vanaf 01.01.2024 veranderen de Vlaamse regels voor uithangborden.

Vanaf 01.01.2024 veranderen de Vlaamse regels voor uithangborden.

"Btw bij Renovatie van Gemengde Gebouwen: Wat u moet weten"

"Btw bij Renovatie van Gemengde Gebouwen: Wat u moet weten"

Geen loon, enkel rekening-courant in 2023?

Geen loon, enkel rekening-courant in 2023?

Kilometervergoeding vanaf 1 oktober 2023

             Kilometervergoeding vanaf 1 oktober 2023?

Vóór 1 januari 2024 je VZW-statuten aanpassen!

Vóór 1 januari 2024 je VZW-statuten aanpassen!

 

Autofiscaliteit:

Autofiscaliteit:

 

Auto’s gekocht vanaf 1/ 1 / 2026:

Laadpaal: hoeveel aftrek

Laadpaal: hoeveel aftrek

 

INTRESTVOETEN

INTRESTVOETEN

 

Een rekening courant  in credit. De vennootschap heeft u een schuld aan u, bedrijfsleider.

 

NIEUWBOUW OF RENOVATE – BTW

Renovatiewerkzaamheden die u aan uw klanten factureert, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief van 6%.

Winstpremie

Winstpremie kan worden toegekend door elke onderneming  die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting.    Moet worden toegekend aan ALLE werknem

Loonbonus

De loonbonus kan een werkgever aan alle of een deel van de werknemers een financieel voordeel toekennen als er doelstellingen worden behaald.     D

Investeringsaftrek & Belastingskrediet

Investeringen? Doen of niet?  De vraag is ons inziens niet fiscaal.

Taxshelter ? Belastingvrijstelling van 421 %

Taxshelter nu ook voor de Gaming Industrie.

Electriciteitsfacturen op Privé naam ?

Er is een tijdelijke  BTW verlaging van 21 % naar 6%.  Dit is niet van toepassing op professionele contracten?

Optie auto lichten? Wat met de autofiscaliteit dan ?

U gaat nog voor 1 7 2023 een auto leasen?  Als u de auto na afloop van de lease wenst te kopen door het lichten van de optie dan gelden er bepaalde

JOBBONUS ? Ook voor zelfstandigen ? Bestuurders ?

Ook als Vlaamse beginnende zelfstandige een jobbonus?

 

Bedrijfswagens…. Wat is de kost nu ?

Bedrijfswagens….  Wat is de kost nu ?

 

Financiering door familie of vrienden ??? Kan dat ?

Misschien kan uw vennootschap na de coronacrisis en nu nog eens de energiecrisis wel wat meer financiële middelen gebruiken.   Kunnen familieleden

Belastingvermindering voor vast laadstation voor elektrische wagens

Indexering Kilometervergoeding

Als gevolg van de dure brandstofprijzen wordt de forfaitaire km-vergoeding  verhoogd van € 0,3707/km naar € 0,402/km.

VLAAMS PENDELFONDS - deadline 1 6 2022

Nalatigheidsintresteb Fiscus

Voorafbetalingen 2022

Zijn eenmanszaken onderworpen aan voorafbetalingen?

Bestuurders: Wanneer moeten jullie de alarmbel luiden tijdens de Coronacrisis !

Bestuurders: Wanneer moeten jullie de alarmbel luiden tijdens de Coronacrisis !

Het opmaken van een factuur ?

Het opmaken van een factuur ?

Algemeen:

Belastingvermindering bij kwijtschelding huur

Verhuurders die voor de maanden maart, april en/of mei 2021 de huur kwijtschelden aan huurders die hun zaak verplicht moesten sluiten wegens de cor

Op 13 april 2021 werd in het Belgisch Staatsblad een nieuwe wet gepubliceerd met de tijdelijke ondersteuningsmaatregelen op fiscaal en sociaal gebied ten gevolge van de COVID-19-pandemie.
Mentale gezondheid van zelfstandigen: ministers Clarinval en Vandenbroucke lanceren nieuw initiatief

Inkoop Eigen Aandelen? Wat is dat ?

Inkoop Eigen Aandelen? Wat is dat ?

Eventuele Vermindering aanvragen Corona ? Onroerende Voorheffing ?

Eventuele Vermindering aanvragen Corona ? Onroerende Voorheffing ?

 

Als ik op pensioen ben mag ik niet werken als zelfstandige ???

“Als ik op pensioen ben mag ik niet werken als zelfstandige”

Renteloze lening - REKENG COURANT ! Vermijden !

Coronavirus – verlenging en nieuwe ondersteuningsmaatregelen in voorbereiding

Interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties

Zakendoen met een vennootschap in oprichting

Zakendoen met een vennootschap in oprichting

 

Electronisch Factureren ! Doen

Elektronisch factureren: Wat zijn de voorwaarden:

 

Catering op publicitaire events ????

Organiseert u een klantenreceptie ?  

OVERZICHT IPT _ VAPZ _POZVAPZ - Hoe wordt het eigenlijk belast ?

VAPZ -  Hoe wordt het eigenlijk belast ?

Eindejaarsverrichtingen

EINDEJAARSVERRICHTINGEN

Verplaatsingskosten

Inbrengen van verplaatsingskosten met een privé voertuig voor vennootschappen en éénmanszaken:

Het probleem van de dagontvangsten

Dagontvangsten

De kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

De kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

AFRONDING OP 5 CENT: GEVOLGEN VOOR BTW EN KASSATICKETS

AFRONDING OP 5 CENT: GEVOLGEN VOOR BTW EN KASSATICKETS

Actuele BTW stand is nu te raadplegen op MyMinfin.be !
Dienstreizen forfait naar 17.06 per dag sinds 1/10/2018 !

Dienstreizen forfait naar 17.06 per dag sinds 1/10/2018 !

Hervorming Vennootschapsrecht nog niet definitief goedgekeurd in de Kamer

Dd 3/1/2019 is er nog steeds geen uitsluitsel omtrent de hervorming.     Voorlopig valt er hierover dus nog niets zinvol te zeggen over de toekomst

Aandelenopties

Aandelenopties en zeker voordeel ! Win Win voor iedereen

Witte Kassa

Geen Witte Kassa ?  Aan de boete ontsnapt met niet.

Verliesverrekening - Bijberoep

De Fiscus verwerpt alle kosten mbt het bijberoep ( van een tuinaanlegger) van de belastingplichtige.   Met verlies werken sluit kostenaftrek niet u

Rechtspraak Beroepskosten - Motorfiets

Een afschrijvingstermijn van 8 jaar vindt de Rechtbank  redelijk voor motorfietsen die jaarljiks slecht een beperkt aantal kilometers afleggen ( 40

GDPR
Onroerende verhuur: definitieve regeling
Klanten die niet Betalen ?

Als u op het einde van het jaar nog met openstaande klantenvorderingen zit, is het op het einde van het jaar best om dit even door te nemen met je

Klantenreceptie 100 % aftrekbaar

Organiseert u een klantenreceptie met hapjes en drankjes, dan kan u vanaf nu de BTW erop recupereren.   De minister van Financiën heeft hier meer t

Afschrijvingen 2de hands wagen aangepast !!

Een tweedehands wagen moet worden afgeschreven tegen het percentage dat overeenstemt met de vermoedelijke gebruiksduur van de auto.

Afschaffing degressieve afschrijvingen

Afschaffing degressieve afschrijvingen

Aftrek Brandstofkosten ?

Net als de andere autokosten zijn de brandstofkosten voor de beroepsverplaatsingen (andere dan het "woon-werkverkeer") voor 75 % aftrekbaar.

Onbelast bijklussen

Onbelast Bijklussen eindelijk officieel geregeld !

Kilometervergoeding

De kilometervergoeding stijgt tot 0,3573 EUR de kilomer.  Dit met ingang vanaf 1/7/2018.   Het gaat om het bedrag dat de fiscus aanvaardt als een f

Buitenlandse BTW terugvragen !

De in 2017 betaalde BTW in een andere EU lidstaat kan teruggevraagd worden tem 30 09 2018 via Intervat !

VAA Gratis Woonst : Iedereen Factor 2

De Regering heeft een definitieve regeling uitgewerkt die de berekeningswijze voor het bepalen van het VAA woonst voor iedereen gelijk maakt !

Hoger Voordeel van alle aard firmawagen

Hoger Voordeel van alle aard firmawagen

Meerwaarde op bitcoints

Meerwaarde op bitcoins - een fiscaal dubbeltje op drie kanten:

Hoe en wanneer personeelsfeesten inplannen? Fiscaal bekeken.

Hoe en wanneer personeelsfeesten inplannen? Fiscaal bekeken.

Vanaf 2018 Slechts 25% RSZ Meer

Vanaf 2018 Slechts 25% RSZ Meer

Gezondheidstaks

Contant loon afgeschaft

 

Investeringsaftrek - gewone & digitale investeringen

Digitale investeringen

Herinvoering renovatiepremie vanaf 01/12/2015

Witte kassa : EUR 25.000 - grens ipv 10% - regel

 

Overgangsmaatregel voor werken - woning ouder dan 5 jaar (maar nog geen 10 jaar )

Taxshift ?

Flexiloon & overuren in de horeca- ongeacht de witte kassa

Vanaf 1/12/2015 gelden reeds de "flexilonen".

Algemene lastenverlaging RSZ Werkgever

Doordat de algemene lastenverlaging in de profit-sector (dus non-profit : uitgesloten) van 33% naar 25% wordt ingevoerd voor bezoldigingen vanaf 01

Investeringsaftrek voor digitale activa - ook voor geregistreerde kassa

Vanaf aanslagjaar 2016 (dus reeds voor dit boekjaar), geldt er een verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in digitale vaste activa die die

Kleine vennootschap: investeringen - misschien beter wachten tot 2016?

Voor investeringen gedaan in 2016 zal de investeringsaftrek verhogen.

Vanaf 01/01/2016 => bijzondere regeling BTW opeisbaarheid

Op 26/11/2015 heeft het Parlement een wetsontwerp goedgekeurd dat voorziet in een bijzondere regeling wat betreft de opeisbaarheid van

Veel Belgische bedrijven worden micro-onderneming

Volgens het wetsontwerp van 10/11/2015, zullen meer vennootschappen "klein" worden & bov

Nieuwe regering schrapt boete bij eerste inbreuk btw-verplichtingen

De Minister van Financiën heeft bevestigd dat een eerste inbreuk op de BTW-verplichtingen niet langer meteen tot een boete zal leiden , indien de b

In 2015 : bijzondere liquidatiereserve aanleggen en betalen voor aanslagjaar 2014 - inkomstenjaar 2013

De Minister van Financiën bevestigt: reeds in 2015 een bijzondere liquidatiereserve aanleggen en betalen voor aanslagjaar 2014 - inkomstenjaar 2013

Renovatie @ 6% BTW: ouderdomsvereiste opgetrokken tot 10 jaar

Op 01/01/2016 wordt de ouderdomsvereiste voor het verlaagd tarief van 6% bij renovatie verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar.

Vrijstelling BTW voor kleine ondernemingen

Zowel éénmanszaken als vennootschappen met een jaarlijkse omzet van max.

Wie betaalt nu best de electriciteit?

Als particulier betaalt u nu weer 21% BTW op electriciteit.  Is het dan niet beter om de facturen te laten betalen door uw vennootschap?

Pensioensparen - nu al 1% geïnd (voor jaren 2015 tem 2019)

Het ontwerp van Programmawet 2014 stelt voor dat de tax op het lange termijnsparen versneld zou worden geïnd, op de tot 31 december 2014 opgebouwde

Kilometervergoeding daalt tot EUR 0,3412

De officiële- en dus ook de fiscaal aanvaarde- kilometervergoeding voor ambtenaren is sinds 01/07/2015 gezakt van EUR 0,3468 tot EUR 0,3412 als gev

Startende ondermingen : gedeeltelijke vrijsteling doorstorting BV

Het ontwerp van Programmawet biedt momenteel 3 fiscale stimuli voor startende ondernemingen.

Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen

Het ontwerp van Programmawet biedt momenteel drie fiscale stimuli voor startende ondernemingen.

Maaltijcheques : naar 8 euro vanaf 2016 (wetsontwerp)

Het maximumbedrag voor maaltijdcheques die toegekend worden vanaf 1 januari 2016, wordt verhoogd met 1 euro tot 6,91 euro (ipv 5,91 euro voordien).

Liquidatiereserve: nu ook mogelijk voor inkomstenjaren 2012 en 2013

Het zal ook mogelijk zijn voor KMO's om voor inkomstenjaren 2012 en 2013 een liquidatiereserve aan te leggen mits een "anticipatieve heffing" van 1

Onze partner

Kraakt uw financiële administratie? Door het wegvallen van een medewerker? Een groot project? Tax & Finance solutions zorgt voor de juiste persoon op de juiste plaats.